Fenix Finland ry on matalan kynnyksen periaatteella toimiva ja psykososiaalista tukea tarjoava  yhdistys. Yhdistyksemme tehtävänä on mielenterveyttä edistävien palveluiden tuottaminen sekä psykososiaalisen tuen tarjoaminen vaikeassa elämäntilanteessa oleville maahanmuuttajille heidän äidinkielellään.

Toimintamme toteutuu vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisemme ovat sote-alan ammattilaisia Suomesta, kukin heistä on kulkenut maahanmuuttajapolun kotoutumisprosessissa ja puhuu asiakkaiden kanssa samaa kieltä.

Tarjoamme kriisitilanteessa oleville ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisia mielenterveyttä edistäviä palveluita: henkilökohtaista keskusteluapua sekä kuntoutuspalveluita sotatraumatisoituneille. Järjestämme hyvinvointitapahtumia, sekä vertaistukiryhmiä eri kohderyhmille, mm raskaana oleville, pienten lasten äideille sekä taide-terapia tuokioita lapsille ja nuorille.

Tarjoamme myös uupumuksen ennaltaehkäisevää tukea, työnohjausta sekä koulutuksia sodan uhrien kanssa toimiville vapaaehtoisille.